Offpist – Vad bör man tänka på?

Att bege sig utanför de pistade backarna för att komma åt den orört snöklädda terrängen kan ofta bjuda på den bästa sortens skidåkning. Man ska dock komma ihåg att det även för med sig betydligt ökade risker och att ledordet du bör följa vad gäller åkning utanför pisten är säkerhet, över allt annat.

Offpiståkning

Skidåkning utanför pist är många skidåkares favoritnöje. Många är bra pålästa och utrustade för att på bästa sätt tackla eventuella problem som kan uppstå. Det är dock inte ovanligt att skidåkare med mindre erfarenhet och kunskap än vad som vore bra också beger sig ut på de orörda bergsidorna. Det är speciellt vid dessa tillfällen som risken för olyckor verkligen är som störst, då åkarna helt enkelt inte vet hur de ska klara av de problematiska situationer som kan uppstå, eller vad man ska kolla efter för att bedöma lavinrisk eller liknande.

Det absolut bästa du kan göra om du är oerfaren, men ändå sugen på att testa på lite offpiståkning är att kontakta en guide. Detta är ett mycket bra sätt för att både trygga sin egen säkerhet och skaffa sig mer kunskap i ämnet. En guide delar gärna med sig av sina kunskaper vilket bäddar för att ni sedan i framtiden kan kunna att ge er av på egna äventyr på berget.

Det är bra att lära sig om snöförhållandena, när det är extra stor chans för lavin och när det är säkrare. Snabba väderomväxlingar är ofta en stark orsak till ökad lavinrisk, men det finns även andra saker som du bör lära dig att titta efter.

Något som är av yttersta vikt när du ger dig ut på okänt område är att du är utrustad på rätt sätt. Se till att ha kontaktmöjligheter till omvärlden om en olycka skulle inträffa. Något som också är livsviktigt är att ni alla är utrustade med både sond och sökare för att på lättast möjliga vis kunna lokalisera någon som hamnat under snötäcket om ni råkat ut för den tråkiga händelsen att fastna i en lavin. När ni väl lokaliserat platsen där någon begravts är det nödvändigt att ni alla är utrustade med spade för att göra någon skillnad. Det finns speciellt utformade spadar just för ändamålet, som du kan fälla eller trycka ihop och som passar i din packning.